เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
24 - 29 May 2019 6D3N KXJ17 ทัวร์เกาหลี Wonderful Tulip 6D3N Air Asia X 15,888 Full
25 - 29 May 2019 5D3N KTW20 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D 3N T'WAY 13,888 Full
29 May - 03 Jun 2019 6D3N KXJ17 ทัวร์เกาหลี Wonderful Tulip 6D3N Air Asia X 14,888 Full
05 - 10 Jun 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 12,888 Full
12 - 16 Jun 2019 5D3N KTW20 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D 3N T'WAY 15,888 Available
12 - 17 Jun 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 13,888 Full
15 - 19 Jun 2019 5D3N KTW20 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D 3N T'WAY 14,888 Available
19 - 23 Jun 2019 5D3N KTW20 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D 3N T'WAY 15,888 Available
19 - 24 Jun 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 13,888 Full
22 - 26 Jun 2019 5D3N KTW20 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D 3N T'WAY 15,888 Full
26 - 30 Jun 2019 5D3N KTW20 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D 3N T'WAY 15,888 Full
26 Jun - 01 Jul 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 13,888 Full
29 Jun - 03 Jul 2019 5D3N KTW20 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D 3N T'WAY 13,888 Available
03 - 08 Jul 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 14,888 Available
05 - 09 Jul 2019 5D3N KTW20 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D 3N T'WAY 15,888 Available
10 - 15 Jul 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 15,888 Available
12 - 16 Jul 2019 5D3N KTW20 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D 3N T'WAY 20,888 Available
12 - 17 Jul 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 20,888 Available
16 - 20 Jul 2019 5D3N KTW20 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D 3N T'WAY 16,888 Available
17 - 22 Jul 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 15,888 Available
24 - 29 Jul 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 14,888 Available
26 - 31 Jul 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 20,888 Available
07 - 12 Aug 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 16,888 Available
14 - 19 Aug 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 13,888 Available
21 - 26 Aug 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 14,888 Available
28 Aug - 02 Sep 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 14,888 Available
04 - 09 Sep 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 14,888 Available
11 - 16 Sep 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 14,888 Available
17 - 21 Sep 2019 5D3N KTW20 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D 3N T'WAY 14,888 Available
18 - 23 Sep 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 14,888 Available
20 - 24 Sep 2019 5D3N KTW20 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D 3N T'WAY 15,888 Available
24 - 28 Sep 2019 5D3N KTW20 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D 3N T'WAY 13,888 Available
25 - 30 Sep 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 14,888 Available
27 Sep - 01 Oct 2019 5D3N KTW20 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D 3N T'WAY 15,888 Available
27 Sep - 02 Oct 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 14,888 Waitlist
01 - 05 Oct 2019 5D3N KTW20 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D 3N T'WAY 17,888 Available
04 - 08 Oct 2019 5D3N KTW20 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D 3N T'WAY 18,888 Available
08 - 12 Oct 2019 5D3N KTW20 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D 3N T'WAY 17,888 Available
11 - 15 Oct 2019 5D3N KTW20 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D 3N T'WAY 20,888 Available
15 - 19 Oct 2019 5D3N KTW20 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D 3N T'WAY 17,888 Available
18 - 22 Oct 2019 5D3N KTW20 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D 3N T'WAY 18,888 Available
22 - 26 Oct 2019 5D3N KTW20 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D 3N T'WAY 18,888 Available
25 - 29 Oct 2019 5D3N KTW20 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D 3N T'WAY 17,888 Available
29 Oct - 02 Nov 2019 5D3N KTW20 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D 3N T'WAY 17,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ