เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
26 May - 02 Jun 2019 8D5N TG113 GRAND ITALY ROME VATICAN FLORENCE PISA VENICE MILAN 8D 5N THAI AIRWAYS 49,900 Full
27 May - 03 Jun 2019 8D5N TG114 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ เส้นทางสุดสวยบนอ้อมกอดเทือกเขาแอลป์ 8วัน 5คืน THAI AIRWAYS 49,900 Full
06 - 12 Jun 2019 7D4N TG112 Romance SWISS 7D4N Thai Airways 56,900 Full
10 - 17 Jun 2019 8D5N TG114 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ เส้นทางสุดสวยบนอ้อมกอดเทือกเขาแอลป์ 8วัน 5คืน THAI AIRWAYS 49,900 Full
17 - 24 Jun 2019 8D5N QR207 SUPER EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 39,900 Full
23 - 30 Jun 2019 8D5N TG113 GRAND ITALY ROME VATICAN FLORENCE PISA VENICE MILAN 8D 5N THAI AIRWAYS 49,900 Full
24 Jun - 01 Jul 2019 8D5N TG114 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ เส้นทางสุดสวยบนอ้อมกอดเทือกเขาแอลป์ 8วัน 5คืน THAI AIRWAYS 49,900 Available
05 - 12 Aug 2019 8D5N TG712 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน5คืน THAI AIRWAYS 51,900 Available
18 - 26 Aug 2019 9D6N TG711 อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน THAI AIRWAYS 59,900 Available
19 - 26 Aug 2019 8D5N TG712 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน5คืน THAI AIRWAYS 52,900 Available
21 - 27 Aug 2019 7D4N TG714 WoW SWISS 7D4N Thai Airways 52,900 Available
04 - 10 Sep 2019 7D4N TG714 WoW SWISS 7D4N Thai Airways 52,900 Available
10 - 18 Sep 2019 9D6N TG711 อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน THAI AIRWAYS 59,900 Available
16 - 23 Sep 2019 8D5N TG712 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน5คืน THAI AIRWAYS 52,900 Available
17 - 24 Sep 2019 8D5N QR207 SUPER EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 Available
08 - 15 Oct 2019 8D5N QR207 SUPER EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 Full
22 - 29 Oct 2019 8D5N TG712 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน5คืน THAI AIRWAYS 55,900 Available
22 - 28 Oct 2019 7D4N TG714 WoW SWISS 7D4N Thai Airways 53,900 Available
29 Oct - 05 Nov 2019 8D5N QR207 SUPER EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 Available
11 - 18 Nov 2019 8D5N TG712 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน5คืน THAI AIRWAYS 54,900 Available
13 - 19 Nov 2019 7D4N TG714 WoW SWISS 7D4N Thai Airways 54,900 Available
05 - 11 Dec 2019 7D4N TG714 WoW SWISS 7D4N Thai Airways 54,900 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ