เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
24 Sep - 01 Oct 2019 8D5N QR208 SPECIAL EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 39,900 Full
26 Sep - 02 Oct 2019 7D4N TG713 GRAND ITALY VATICAN ROME FLORENCE GENOA MILAN 7D4N THAI AIRWAYS 45,900 > 39,900 Full
01 - 08 Oct 2019 8D5N QR208 SPECIAL EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 39,900 Full
01 - 08 Oct 2019 8D5N QR208 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 Full
06 - 13 Oct 2019 8D6N KC951 AMAZING GEORGIA จอร์เจีย ทบิลิชิ 8วัน6คืน air astana 62,900 > 59,900 Available
06 - 14 Oct 2019 9D6N QR210 ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 55,900 Full
07 - 15 Oct 2019 9D6N QR211 SPECIAL ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 49,900 Full
07 - 15 Oct 2019 9D6N QR210 ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 55,900 Full
08 - 16 Oct 2019 9D6N QR902 SCANDINAVIA FINLAND SWEDEN NORWAY DENMARK 9D6N QATAR AIRWAYS 65,900 Full
08 - 15 Oct 2019 8D5N QR207 SUPER EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 Full
08 - 16 Oct 2019 9D6N QR902 Special SCANDINAVIA FINLAND SWEDEN NORWAY DENMARK 9D6N QATAR AIRWAYS 59,900 Available
09 - 15 Oct 2019 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 42,900 Full
15 - 21 Oct 2019 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 39,900 Full
17 - 25 Oct 2019 9D6N QR210 ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 55,900 Full
22 - 29 Oct 2019 8D5N TG712 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน5คืน THAI AIRWAYS 61,900 Full
22 - 29 Oct 2019 8D5N TG712 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน5คืน THAI AIRWAYS 55,900 Full
22 - 29 Oct 2019 8D5N QR208 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 Full
22 - 28 Oct 2019 7D4N TG714 WoW SWISS 7D4N Thai Airways 53,900 Full
22 - 28 Oct 2019 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 42,900 > 39,900 > 42,900 Full
23 - 30 Oct 2019 8D5N CX881 เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8D5N Cathay pacific 39,900 Full
24 Oct - 01 Nov 2019 9D6N QR210 ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 55,900 Full
29 Oct - 05 Nov 2019 8D5N QR207 SUPER EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน เช็ค ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 Full
29 Oct - 04 Nov 2019 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 39,900 Available
31 Oct - 04 Nov 2019 5D3N WY112 ไปซิคะ PARIS FRANCE 5D3N OMAN AIR 31,888 Full
31 Oct - 08 Nov 2019 9D6N QR211 SPECIAL ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 49,900 Available
31 Oct - 07 Nov 2019 8D5N EY752 ITALY SWITZERLAND 8D5N ETIHAD AIRWAYS 39,888 Available
31 Oct - 08 Nov 2019 9D6N QR210 ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 55,900 Full
07 - 14 Nov 2019 8D5N QR208 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 Available
07 - 15 Nov 2019 9D6N QR210 ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 54,900 Full
08 - 16 Nov 2019 9D6N QR902 SCANDINAVIA FINLAND SWEDEN NORWAY DENMARK 9D6N QATAR AIRWAYS 65,900 Available
11 - 18 Nov 2019 8D5N TG712 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน5คืน THAI AIRWAYS 54,900 Available
12 - 18 Nov 2019 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 39,900 Full
13 - 19 Nov 2019 7D4N TG714 WoW SWISS 7D4N Thai Airways 54,900 Available
14 - 21 Nov 2019 8D5N QR208 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 Available
14 - 22 Nov 2019 9D6N QR211 SPECIAL ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 49,900 Available
14 - 22 Nov 2019 9D6N QR210 ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 54,900 Full
18 - 25 Nov 2019 8D5N CX881 เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8D5N Cathay pacific 39,900 Available
18 - 24 Nov 2019 7D4N EY751 MONO SPAIN สเปน มาดริด บาร์เซโลน่า 7 วัน 4 คืน ETIHAD AIRWAYS 36,888 Available
19 - 25 Nov 2019 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 39,900 Available
21 - 28 Nov 2019 8D5N QR208 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 Available
21 - 29 Nov 2019 9D6N QR210 ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 54,900 Full
22 - 30 Nov 2019 9D6N QR902 SCANDINAVIA FINLAND SWEDEN NORWAY DENMARK 9D6N QATAR AIRWAYS 65,900 Available
25 Nov - 01 Dec 2019 7D4N EY751 MONO SPAIN สเปน มาดริด บาร์เซโลน่า 7 วัน 4 คืน ETIHAD AIRWAYS 36,888 Available
26 Nov - 02 Dec 2019 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 39,900 Available
28 Nov - 06 Dec 2019 9D6N QR211 SPECIAL ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 49,900 Available
28 Nov - 05 Dec 2019 8D5N EY752 ITALY SWITZERLAND 8D5N ETIHAD AIRWAYS 39,888 Available
28 Nov - 06 Dec 2019 9D6N QR210 ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 55,900 Full
03 - 10 Dec 2019 8D5N CX881 เยอรมัน เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8D5N Cathay pacific 39,900 Available
04 - 11 Dec 2019 8D5N QR208 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 Available
05 - 11 Dec 2019 7D4N TG714 WoW SWISS 7D4N Thai Airways 54,900 Available
05 - 13 Dec 2019 9D6N QR211 SPECIAL ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 49,900 Available
05 - 11 Dec 2019 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 42,900 Available
05 - 13 Dec 2019 9D6N QR210 ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 55,900 Full
06 - 10 Dec 2019 5D3N WY112 ไปซิคะ PARIS FRANCE 5D3N OMAN AIR 29,888 Full
23 - 31 Jan 2020 9D6N QR210 ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 52,900 Available
06 - 14 Feb 2020 9D6N QR210 ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 49,900 Full
13 - 20 Feb 2020 8D5N QR208 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 Available
13 - 21 Feb 2020 9D6N QR211 SPECIAL ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 49,900 Available
13 - 21 Feb 2020 9D6N QR210 ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 49,900 Full
14 - 20 Feb 2020 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 39,900 Available
20 - 27 Feb 2020 8D5N QR208 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 Available
20 - 28 Feb 2020 9D6N QR211 SPECIAL ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 49,900 Available
20 - 28 Feb 2020 9D6N QR210 ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 49,900 Full
25 Feb - 04 Mar 2020 9D6N QR902 SCANDINAVIA FINLAND SWEDEN NORWAY DENMARK 9D6N QATAR AIRWAYS 65,900 Available
27 Feb - 06 Mar 2020 9D6N QR211 SPECIAL ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 49,900 Available
27 Feb - 06 Mar 2020 9D6N QR210 ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 52,900 Full
05 - 13 Mar 2020 9D6N QR211 SPECIAL ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 49,900 Available
05 - 11 Mar 2020 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 39,900 Available
05 - 13 Mar 2020 9D6N QR210 ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 54,900 Full
06 - 13 Mar 2020 8D5N QR208 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 Available
12 - 20 Mar 2020 9D6N QR211 SPECIAL ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 49,900 Available
12 - 20 Mar 2020 9D6N QR210 ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 55,900 Full
13 - 21 Mar 2020 9D6N QR902 SCANDINAVIA FINLAND SWEDEN NORWAY DENMARK 9D6N QATAR AIRWAYS 65,900 Available
13 - 17 Mar 2020 5D3N WY112 ไปซิคะ PARIS FRANCE 5D3N OMAN AIR 29,888 Full
19 - 27 Mar 2020 9D6N QR211 SPECIAL ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 49,900 Available
19 - 25 Mar 2020 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 39,900 Waitlist
19 - 27 Mar 2020 9D6N QR210 ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 55,900 Full
20 - 27 Mar 2020 8D5N QR208 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 Available
27 - 31 Mar 2020 5D3N WY112 ไปซิคะ PARIS FRANCE 5D3N OMAN AIR 32,888 Full
12 - 16 Apr 2020 5D3N WY112 ไปซิคะ PARIS FRANCE 5D3N OMAN AIR 39,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ