เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
12 - 16 Jul 2020 5D3N XJ788 Hello Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5D3N AIR ASIA X 21,888 Full
15 - 20 Jul 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 22,888 Full
17 - 22 Jul 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 23,888 Full
17 - 22 Jul 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 24,888 Full
18 - 22 Jul 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 19,888 Full
19 - 23 Jul 2020 5D3N XJ788 Hello Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5D3N AIR ASIA X 21,888 Full
22 - 26 Jul 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Full
24 - 29 Jul 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 26,888 Full
24 - 28 Jul 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 23,888 Full
26 - 30 Jul 2020 5D3N XJ788 Hello Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5D3N AIR ASIA X 23,888 Full
29 Jul - 03 Aug 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 24,888 Full
29 Jul - 02 Aug 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Full
31 Jul - 05 Aug 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 29,888 Full
02 - 06 Aug 2020 5D3N XJ788 Hello Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5D3N AIR ASIA X 23,888 Full
05 - 10 Aug 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 24,888 Full
05 - 09 Aug 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 21,888 Full
07 - 12 Aug 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 29,888 Full
08 - 12 Aug 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 24,888 Full
09 - 13 Aug 2020 5D3N XJ788 Hello Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5D3N AIR ASIA X 23,888 Full
12 - 17 Aug 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 26,888 Full
14 - 19 Aug 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 26,888 Full
16 - 20 Aug 2020 5D3N XJ788 Hello Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5D3N AIR ASIA X 21,888 Full
19 - 24 Aug 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 23,888 Full
19 - 23 Aug 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Full
23 - 27 Aug 2020 5D3N XJ788 Hello Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5D3N AIR ASIA X 21,888 Full
26 - 31 Aug 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 22,888 Full
26 - 30 Aug 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 21,888 Full
28 Aug - 02 Sep 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 24,888 Full
30 Aug - 03 Sep 2020 5D3N XJ788 Hello Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5D3N AIR ASIA X 21,888 Full
02 - 07 Sep 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 23,888 Full
02 - 06 Sep 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 21,888 Full
06 - 10 Sep 2020 5D3N XJ788 Hello Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5D3N AIR ASIA X 21,888 Full
09 - 14 Sep 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 23,888 Full
09 - 13 Sep 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 21,888 Full
11 - 16 Sep 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 24,888 Full
13 - 17 Sep 2020 5D3N XJ788 Hello Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5D3N AIR ASIA X 21,888 Full
16 - 21 Sep 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 23,888 Available
16 - 20 Sep 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
18 - 23 Sep 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 25,888 Available
20 - 24 Sep 2020 5D3N XJ788 Hello Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5D3N AIR ASIA X 23,888 Available
23 - 28 Sep 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 23,888 Available
23 - 27 Sep 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
25 - 30 Sep 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 24,888 Available
27 Sep - 01 Oct 2020 5D3N XJ788 Hello Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5D3N AIR ASIA X 21,888 Available
30 Sep - 05 Oct 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 24,888 Available
30 Sep - 04 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
02 - 07 Oct 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 25,888 Available
02 - 07 Oct 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 26,888 Available
03 - 07 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
04 - 08 Oct 2020 5D3N XJ788 Hello Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5D3N AIR ASIA X 23,888 Available
07 - 12 Oct 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 26,888 Available
07 - 11 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
09 - 14 Oct 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 26,888 Available
09 - 13 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 24,888 Available
09 - 14 Oct 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 27,888 Available
10 - 14 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 24,888 Available
10 - 15 Oct 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 27,888 Available
11 - 15 Oct 2020 5D3N XJ788 Hello Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5D3N AIR ASIA X 25,888 Available
14 - 19 Oct 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 26,888 Available
14 - 18 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
16 - 21 Oct 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 25,888 Available
16 - 21 Oct 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 27,888 Available
17 - 21 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
18 - 22 Oct 2020 5D3N XJ788 Hello Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5D3N AIR ASIA X 24,888 Available
21 - 26 Oct 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 26,888 Available
21 - 25 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 25,888 Available
22 - 26 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 24,888 Available
22 - 27 Oct 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 29,888 Available
23 - 28 Oct 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 26,888 Available
23 - 28 Oct 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 26,888 Available
24 - 28 Oct 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
25 - 29 Oct 2020 5D3N XJ788 Hello Nagoya นาโกย่า ฮาโกเน่ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5D3N AIR ASIA X 24,888 Available
28 Oct - 02 Nov 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 26,888 Available
28 Oct - 01 Nov 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Available
30 Oct - 04 Nov 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 25,888 Available
30 Oct - 04 Nov 2020 6D3N XJ793 Hello Golden Route โอซาก้า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 26,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ