เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
28 Oct - 02 Nov 2020 6D3N XJ787 Oh!Ho…นาโกย่า โตเกียว 6D3N AIR ASIA X 26,888 Full
28 Oct - 01 Nov 2020 5D3N XJ792 โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N AIR ASIA X 22,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ