เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
25 May - 01 Jun 2020 8D5N TK381 GRAND GEORGIA จอร์เจีย ทบิลิชิ บาทูมี่ 8วัน5คืน TURKISH AIRLINES 39,888 Available
08 - 15 Jun 2020 8D5N TK381 GRAND GEORGIA จอร์เจีย ทบิลิชิ บาทูมี่ 8วัน5คืน TURKISH AIRLINES 39,888 Available
20 - 27 Jul 2020 8D5N TK381 GRAND GEORGIA จอร์เจีย ทบิลิชิ บาทูมี่ 8วัน5คืน TURKISH AIRLINES 39,888 Available
03 - 10 Aug 2020 8D5N TK381 GRAND GEORGIA จอร์เจีย ทบิลิชิ บาทูมี่ 8วัน5คืน TURKISH AIRLINES 39,888 Available
31 Aug - 07 Sep 2020 8D5N TK381 GRAND GEORGIA จอร์เจีย ทบิลิชิ บาทูมี่ 8วัน5คืน TURKISH AIRLINES 39,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ