เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
11 - 15 Dec 2019 6D3N Ticket:AIR ASIA X (DMK-ICN700)(ICN-DMK703) Air Asia X 13,300 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
Ticket:AIR ASIA X (DMK-ICN700)(ICN-DMK703)
Program Detail
วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2

ท่าอากาศยานอินชอน - เกาะนามิ  - สะพานยังกัง - สกีรีสอร์ท   :อาหารเที่ยง,เย็น:                                                                                                                  

วันที่ 3

ลานสกีรีสอร์ท - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) – สวนสตอเบอรี่  - โซลทาวเวอร์  – ช๊อปปิ้งทงแดมุน :อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น:    

วันที่ 4

พระราชวังเคียงบ็อค – เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย - ใส่ชุดฮันบก – คลองชองเกชอน - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งเมียงดง   :อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น:                  

วันที่ 5

Trick Eye Museum – Ice Museum - ช้อปปิ้งย่านฮงแด - คาเฟ่แฮร์รี่พอตเตอร์ - พาจูเอ้าเล็ท - ร้านละลายเงินวอน - ท่าอากาศยานอินชอน  :อาหารเช้า,เที่ยง:    

วันที่ 6

ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Flights
Air Asia X
Departure Flight: XJ700 (02.50-10.05)
Arrival Flight: XJ703 (01.05-04.55)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 13,300
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 13,300
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 13,300
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 4,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 5,000
มัดจำ 8,000
ที่ว่าง
0
Period
11 - 15 Dec 2019
Download
  • แบนเนอร์
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
04 - 09 Dec 2019 6D3N KXJ21:Korea Ski Winter ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6วัน3คืน Air Asia X 20,888 Available
05 - 10 Dec 2019 6D3N KXJ21:Korea Ski Winter ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6วัน3คืน Air Asia X 20,888 Available
10 - 15 Dec 2019 6D3N KXJ21:Korea Ski Winter ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6วัน3คืน Air Asia X 17,888 Full
11 - 16 Dec 2019 6D3N KXJ21:Korea Ski Winter ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6วัน3คืน Air Asia X 15,888 Full
12 - 17 Dec 2019 6D3N KXJ21:Korea Ski Winter ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6วัน3คืน Air Asia X 17,888 Full
17 - 22 Dec 2019 6D3N KXJ21:Korea Ski Winter ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6วัน3คืน Air Asia X 16,888 Full
18 - 23 Dec 2019 6D3N KXJ21:Korea Ski Winter ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6วัน3คืน Air Asia X 17,888 Available
19 - 24 Dec 2019 6D3N KXJ21:Korea Ski Winter ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6วัน3คืน Air Asia X 17,888 Waitlist
24 - 29 Dec 2019 6D3N KXJ21:Korea Ski Winter ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6วัน3คืน Air Asia X 18,888 Full
25 - 30 Dec 2019 6D3N KXJ21:Korea Ski Winter ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6วัน3คืน Air Asia X 21,888 Full
26 - 31 Dec 2019 6D3N KXJ21:Korea Ski Winter ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6วัน3คืน Air Asia X 21,888 Available
27 Dec 2019 - 01 Jan 2020 6D3N KXJ21:Korea Ski Winter ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6วัน3คืน Air Asia X 24,888 Full
28 Dec 2019 - 02 Jan 2020 6D3N KXJ21:Korea Ski Winter ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6วัน3คืน Air Asia X 25,888 Available
29 Dec 2019 - 03 Jan 2020 6D3N KXJ21:Korea Ski Winter ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6วัน3คืน Air Asia X 24,888 Available
30 Dec 2019 - 04 Jan 2020 6D3N KXJ21:Korea Ski Winter ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6วัน3คืน Air Asia X 22,888 Available
31 Dec 2019 - 05 Jan 2020 6D3N KXJ21:Korea Ski Winter ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล 6วัน3คืน Air Asia X 20,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ