เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
02 - 07 Oct 2019 6D3N KXJ20:Hello Autumn ทัวร์เกาหลี-ซูวอน-โซล 6วัน3คืน Air Asia X 14,888 Available
04 - 09 Oct 2019 6D3N KXJ20:Hello Autumn ทัวร์เกาหลี-ซูวอน-โซล 6วัน3คืน Air Asia X 14,888 Full
11 - 16 Oct 2019 6D3N KXJ20:Hello Autumn ทัวร์เกาหลี-ซูวอน-โซล 6วัน3คืน Air Asia X 18,888 Available
16 - 21 Oct 2019 6D3N KXJ20:Hello Autumn ทัวร์เกาหลี-ซูวอน-โซล 6วัน3คืน Air Asia X 15,888 Available
18 - 23 Oct 2019 6D3N KXJ20:Hello Autumn ทัวร์เกาหลี-ซูวอน-โซล 6วัน3คืน Air Asia X 17,888 Available
23 - 28 Oct 2019 6D3N KXJ20:Hello Autumn ทัวร์เกาหลี-ซูวอน-โซล 6วัน3คืน Air Asia X 15,888 Full
25 - 30 Oct 2019 6D3N KXJ20:Hello Autumn ทัวร์เกาหลี-ซูวอน-โซล 6วัน3คืน Air Asia X 14,888 Waitlist
30 Oct - 04 Nov 2019 6D3N KXJ20:Hello Autumn ทัวร์เกาหลี-ซูวอน-โซล 6วัน3คืน Air Asia X 15,888 Available
31 Oct - 05 Nov 2019 6D3N KXJ20:Hello Autumn ทัวร์เกาหลี-ซูวอน-โซล 6วัน3คืน Air Asia X 15,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
KXJ20:Hello Autumn ทัวร์เกาหลี-ซูวอน-โซล 6วัน3คืน
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)

วันที่ 2

อินชอน – สวนยางจูนาริ - พาราไดซ์ ซิตี้ - เกาะนามิ

วันที่ 3

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) – อันยางอาร์ตพาร์ค – ตลาดทงแดมุน

วันที่ 4

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-ใสชุดฮันบก-พระราชวังเคียงบ็อค-SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - ช้อปปิ้งเมียงดง

วันที่ 5

ช้อปปิ้งย่านฮงแด - 934 King's cross cafe - ฮานีล ปาร์ค - ฮุนไดเอ้าเล็ท – ร้านละลายเงินวอน

วันที่ 6

ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Flights
Air Asia X
Departure Flight: XJ704 (18.00/22.30 - 21.05/02.40)
Arrival Flight: XJ703 (00.20-04.20)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 14,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 14,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 14,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 4,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 5,000
มัดจำ 8,000
ที่ว่าง
2
Period
02 - 07 Oct 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo