เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
21 - 26 Aug 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 14,888 > 9,999 Available
28 Aug - 02 Sep 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 14,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ