เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
24 - 29 Jul 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 14,888 > 13,888 > 11,888 Full
26 - 31 Jul 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 20,888 > 18,988 > 15,988 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ