เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
19 - 24 Jun 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 13,888 Full
26 Jun - 01 Jul 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 13,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ