เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
05 - 10 Jun 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 12,888 Full
12 - 17 Jun 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 13,888 Full
19 - 24 Jun 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 13,888 Full
26 Jun - 01 Jul 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 13,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N)
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง) 

วันที่ 2

เกาหลีใต้(สนามบินอินชอน) – เกาะนามิ - Soyanggang Sky Walk - ป้อมปราการฮวาซอง

วันที่ 3

วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) - LED Rose Garden - ตลาดทงแดมุน

วันที่ 4

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-ใสชุดฮันบก-พระราชวังเคียงบ็อค-SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - ช้อปปิ้งเมียงดง

วันที่ 5

ช้อปปิ้งย่านฮงแด - HYUNDAI OUTLET- หมู่บ้านเทพนิยาย–อินชอนไชน่าทาวน์ - SUPER MARKET

วันที่ 6

ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

Flights
Air Asia X
Departure Flight: XJ704 (21.05-04.35)
Arrival Flight: XJ703 (00.20-04.20)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 12,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 12,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 12,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 8,388
พักเดี่ยว 4,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 5,000
มัดจำ 8,000
ที่ว่าง
0
Period
05 - 10 Jun 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo