เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
24 - 29 May 2019 6D3N KXJ17 ทัวร์เกาหลี Wonderful Tulip 6D3N Air Asia X 15,888 Full
29 May - 03 Jun 2019 6D3N KXJ17 ทัวร์เกาหลี Wonderful Tulip 6D3N Air Asia X 14,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ