เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
05 - 10 Jun 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 12,888 Full
12 - 17 Jun 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 13,888 Full
19 - 24 Jun 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 13,888 Full
26 Jun - 01 Jul 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 13,888 Full
03 - 08 Jul 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 14,888 Available
10 - 15 Jul 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 15,888 Available
12 - 17 Jul 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 20,888 Available
17 - 22 Jul 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 15,888 Available
24 - 29 Jul 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 14,888 Available
26 - 31 Jul 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 20,888 Available
07 - 12 Aug 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 16,888 Available
14 - 19 Aug 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 13,888 Available
21 - 26 Aug 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 14,888 Available
28 Aug - 02 Sep 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 14,888 Available
04 - 09 Sep 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 14,888 Available
11 - 16 Sep 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 14,888 Available
18 - 23 Sep 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 14,888 Available
25 - 30 Sep 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 14,888 Available
27 Sep - 02 Oct 2019 6D3N KXJ19:ทัวร์เกาหลี Hello Summer (6D3N) Air Asia X 14,888 Waitlist
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
24 - 29 May 2019 6D3N KXJ17 ทัวร์เกาหลี Wonderful Tulip 6D3N Air Asia X 15,888 Full
29 May - 03 Jun 2019 6D3N KXJ17 ทัวร์เกาหลี Wonderful Tulip 6D3N Air Asia X 14,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ