เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
20 - 24 Nov 2019 5D3N KTW21 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D3N T'WAY 15,888 Waitlist
28 Nov - 02 Dec 2019 5D3N KTW21 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D3N T'WAY 15,888 Full
04 - 08 Dec 2019 5D3N KTW21 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D3N T'WAY 16,888 Full
06 - 10 Dec 2019 5D3N KTW21 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D3N T'WAY 17,888 Full
18 - 22 Dec 2019 5D3N KTW21 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D3N T'WAY 19,888 Available
26 - 30 Dec 2019 5D3N KTW21 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D3N T'WAY 22,888 Full
28 Dec 2019 - 01 Jan 2020 5D3N KTW21 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D3N T'WAY 23,888 Full
30 Dec 2019 - 03 Jan 2020 5D3N KTW21 ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5D3N T'WAY 23,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ