เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
30 Dec 2019 - 01 Jan 2020 3D2N FD312 มาเก๊า-ฮ่องกง-จู่ไห่ 3วัน 2คืน AIR ASIA 15,888 Available
31 Dec 2019 - 02 Jan 2020 3D2N FD312 มาเก๊า-ฮ่องกง-จู่ไห่ 3วัน 2คืน AIR ASIA 15,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ