เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
25 - 28 Aug 2019 4D3N ฮ่องกง-มาเก๊า-จู่ไห่ 4วัน 3คืน HONGKONG AIRLINES/AIR MACAU 18,900 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
ฮ่องกง-มาเก๊า-จู่ไห่ 4วัน 3คืน
Program Detail
วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - มาเก๊า - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์พอล - THE VENETIAN - จู่ไห่

วันที่ 2

จู่ไห่-ฮ่องกง-อ่าววิคตอเรีย-หาดรีพัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ถนนนาธาน-จูไห่

วันที่ 3

ถนนคู่รัก-สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่”-วัดผู่โถว-ตลาดกงเป่ย-มาเก๊า-กรุงเทพฯ

Flights
HONGKONG AIRLINES/AIR MACAU
Departure Flight: HX780 (02.00 - 05.40)
Arrival Flight: NX882 (19.00 - 21.00)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 18,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 18,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 18,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 3,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 18,900
มัดจำ 5,000
ที่ว่าง
0
Period
25 - 28 Aug 2019
Download
  • แบนเนอร์
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
18 - 20 Aug 2019 3D2N FD312 มาเก๊า-ฮ่องกง-จู่ไห่ 3วัน 2คืน AIR ASIA 11,888 > 10,888 Full
22 - 24 Aug 2019 3D2N FD312 มาเก๊า-ฮ่องกง-จู่ไห่ 3วัน 2คืน AIR ASIA 9,888 > 6,888 Available
25 - 27 Aug 2019 3D2N FD312 มาเก๊า-ฮ่องกง-จู่ไห่ 3วัน 2คืน AIR ASIA 11,888 > 10,888 Full
29 - 31 Aug 2019 3D2N FD312 มาเก๊า-ฮ่องกง-จู่ไห่ 3วัน 2คืน AIR ASIA 10,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ