เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
02 - 04 Jun 2019 3D2N NX81 มาเก๊า-ฮ่องกง-จู่ไห่ 3วัน2คืน HONGKONG AIRLINES/AIR MACAU 11,888 > 9,888 Available
09 - 11 Jun 2019 3D2N NX81 มาเก๊า-ฮ่องกง-จู่ไห่ 3วัน2คืน HONGKONG AIRLINES/AIR MACAU 11,888 > 10,888 Available
16 - 18 Jun 2019 3D2N NX81 มาเก๊า-ฮ่องกง-จู่ไห่ 3วัน2คืน HONGKONG AIRLINES/AIR MACAU 11,888 Available
23 - 25 Jun 2019 3D2N NX81 มาเก๊า-ฮ่องกง-จู่ไห่ 3วัน2คืน HONGKONG AIRLINES/AIR MACAU 11,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
NX81 มาเก๊า-ฮ่องกง-จู่ไห่ 3วัน2คืน
Program Detail
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – อ่าววิคตอเรีย - หาดทรายรีพัสเบย์ - ช็อปปิ้งย่านนาธาน

วันที่ 2

ชมถนนคู่รัก - จูไห่ฟิชเชอเกิร์ล – วัดผู่โถว – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย

วันที่ 3

มาเก๊า - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์พอล - เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า - สนามบินสุวรรณภูมิ

Flights
HONGKONG AIRLINES/AIR MACAU
Departure Flight: HX780 (02.00-05.40)
Arrival Flight: NX822 (19.00-21.00)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 11,888 > 9,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 11,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 11,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 4,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 7,000
มัดจำ 8,000
ที่ว่าง
2
Period
02 - 04 Jun 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo