เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
30 Sep - 05 Oct 2019 6D3N QR007 UK ลอนดอน ลิเวอร์พูล แมสเชสเตอร์ 6วัน3คืน Qatar Airway 47,400 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
27 Sep - 02 Oct 2019 6D3N BI811 UK ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ บริสตอล 6วัน3คืน Royal Brunei 35,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
BI811 UK ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ บริสตอล 6วัน3คืน
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานบรูไน

วันที่ 2

สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ – เมืองซาลส์บัวรี่ - สโตนเฮนจ์ – โรงอาบน้ำโรมัน –  บริสตอล

วันที่ 3

บริสตอล - Bourton On The Water  - เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน –  ลอนดอน

วันที่ 4

อิสระฟรีเดย์ ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

วันที่ 5

กรุงลอนดอน - สะพาน Tower Bridge- หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ลอนดอนอาย - พระราชวังเวสต์มินสเตอร์  -  Westminster Abbey – พระราชวังบัคกิ้งแฮม       

วันที่ 6

ท่าอากาศยานอาบูดาบี –  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Flights
Royal Brunei
Departure Flight: BI514 BKK-BWN // BI003 BWN-LHR (13.30-17.15 // 22.55-06.25+1 )
Arrival Flight: BI004 LHR-BWN // BI519 BWN-BKK (17.55-14.35+1 // 18.40-20.25)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 35,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 35,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 35,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 20,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 25,000
ที่ว่าง
0
Period
27 Sep - 02 Oct 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email