เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
07 - 09 Mar 2020 FD311 สะบายดี..หลวงพระบาง 3วัน2คืน AIR ASIA 10,888 > 9,888 Available
14 - 16 Mar 2020 FD311 สะบายดี..หลวงพระบาง 3วัน2คืน AIR ASIA 10,888 > 9,888 Available
21 - 23 Mar 2020 FD311 สะบายดี..หลวงพระบาง 3วัน2คืน AIR ASIA 10,888 > 9,888 Available
28 - 30 Mar 2020 FD311 สะบายดี..หลวงพระบาง 3วัน2คืน AIR ASIA 10,888 > 9,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
FD311 สะบายดี..หลวงพระบาง 3วัน2คืน
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - พระธาติภูษี - ตลาดมืด

วันที่ 2

ทำบุญตักบาตรตอนเช้า – ตลาดเช้า - วัดแสนสุขขาราม  - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช
  บ้านช่างไห่ - ถ้ำติ่ง - น้ำตกตาดกวางสี

วันที่ 3

พระราชวังหลวงพระบาง - สนามบินหลวงพระบาง – สนามบินดอนเมือง     

Flights
AIR ASIA
Departure Flight: FD1030 (13.55 - 15.20)
Arrival Flight: FD1031 (15.50 - 17.20)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 10,888 > 9,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 10,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 10,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 2,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 5,000
ที่ว่าง
11
Period
07 - 09 Mar 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
06 - 08 Mar 2020 3D2N WE301:หลง...หลวงพระบาง 3วัน2คืน Thai Smile Airways 11,888 Full
13 - 15 Mar 2020 3D2N WE301:หลง...หลวงพระบาง 3วัน2คืน Thai Smile Airways 11,888 > 12,388 Full
20 - 22 Mar 2020 3D2N WE301:หลง...หลวงพระบาง 3วัน2คืน Thai Smile Airways 11,888 > 12,388 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ