เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
21 - 23 Feb 2020 3D2N WE301:หลง...หลวงพระบาง 3วัน2คืน Thai Smile Airways 11,888 Full
28 Feb - 01 Mar 2020 3D2N WE301:หลง...หลวงพระบาง 3วัน2คืน Thai Smile Airways 11,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ