เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
30 May - 01 Jun 2020 FD311 สะบายดี..หลวงพระบาง 3วัน2คืน AIR ASIA 10,888 Available
06 - 08 Jun 2020 FD311 สะบายดี..หลวงพระบาง 3วัน2คืน AIR ASIA 9,888 Available
13 - 15 Jun 2020 FD311 สะบายดี..หลวงพระบาง 3วัน2คืน AIR ASIA 10,888 Available
20 - 22 Jun 2020 FD311 สะบายดี..หลวงพระบาง 3วัน2คืน AIR ASIA 10,888 Available
27 - 29 Jun 2020 FD311 สะบายดี..หลวงพระบาง 3วัน2คืน AIR ASIA 9,888 Available
11 - 13 Jul 2020 FD311 สะบายดี..หลวงพระบาง 3วัน2คืน AIR ASIA 10,888 Available
18 - 20 Jul 2020 FD311 สะบายดี..หลวงพระบาง 3วัน2คืน AIR ASIA 10,888 Available
01 - 03 Aug 2020 FD311 สะบายดี..หลวงพระบาง 3วัน2คืน AIR ASIA 10,888 Available
15 - 17 Aug 2020 FD311 สะบายดี..หลวงพระบาง 3วัน2คืน AIR ASIA 10,888 Available
22 - 24 Aug 2020 FD311 สะบายดี..หลวงพระบาง 3วัน2คืน AIR ASIA 10,888 Available
29 - 31 Aug 2020 FD311 สะบายดี..หลวงพระบาง 3วัน2คืน AIR ASIA 10,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ