เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
15 - 17 Aug 2020 FD311 สะบายดี..หลวงพระบาง 3วัน2คืน AIR ASIA 10,888 Available
22 - 24 Aug 2020 FD311 สะบายดี..หลวงพระบาง 3วัน2คืน AIR ASIA 10,888 Available
29 - 31 Aug 2020 FD311 สะบายดี..หลวงพระบาง 3วัน2คืน AIR ASIA 10,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ