เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
01 - 07 Feb 2020 7D5N TG813 AURORA RUSSIA ตามล่าหาแสงเหนือ มอสโคว์ เมอร์มังส์ 7วัน5คืน Thai Airways 59,900 Available
19 - 25 Feb 2020 7D5N TG813 AURORA RUSSIA ตามล่าหาแสงเหนือ มอสโคว์ เมอร์มังส์ 7วัน5คืน Thai Airways 62,900 Full
22 - 28 Feb 2020 7D5N TG813 AURORA RUSSIA ตามล่าหาแสงเหนือ มอสโคว์ เมอร์มังส์ 7วัน5คืน Thai Airways 62,900 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
TG813 AURORA RUSSIA ตามล่าหาแสงเหนือ มอสโคว์ เมอร์มังส์ 7วัน5คืน
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์     

วันที่ 2

มอสโคว์ – ตลาดอิซเมโลฟสกายา – บินภายใน - เมอร์มังส์

วันที่ 3

เมอร์มังส์ - หมู่บ้านซามิ - กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ

วันที่ 4

ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัส กี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) – มอสโคว 

วันที่ 5

กรุงมอสโคว์ – จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล – ถนนอารบัต  

วันที่ 6

Kolomenskoye Wooden Palace – สนามบิน โดโมเดโดโว

วันที่ 7

ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ

Flights
Thai Airways
Departure Flight: TG974 BKK-DME (14.00 – 20.20)
Arrival Flight: TG975 DME-BKK (22.00 – 10.20+1)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 59,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 59,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 59,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 15,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 30,000
มัดจำ 25,000
ที่ว่าง
23
Period
01 - 07 Feb 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
04 - 10 Feb 2020 7D5N WY211 RUSSIA ตามล่าหาแสงเหนือ มอสโคว์ เมอร์มังส์ 7วัน5คืน OMAN AIR 59,900 Available
18 - 24 Feb 2020 7D5N WY211 RUSSIA ตามล่าหาแสงเหนือ มอสโคว์ เมอร์มังส์ 7วัน5คืน OMAN AIR 59,900 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ