เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
04 - 10 Feb 2020 7D5N WY211 RUSSIA ตามล่าหาแสงเหนือ มอสโคว์ เมอร์มังส์ 7วัน5คืน OMAN AIR 59,900 Available
18 - 24 Feb 2020 7D5N WY211 RUSSIA ตามล่าหาแสงเหนือ มอสโคว์ เมอร์มังส์ 7วัน5คืน OMAN AIR 59,900 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
WY211 RUSSIA ตามล่าหาแสงเหนือ มอสโคว์ เมอร์มังส์ 7วัน5คืน
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์                 

วันที่ 2

มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล

วันที่ 3

มอสโคว์ – เมอร์มังส์ – กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ

วันที่ 4

อนุสาวรีย์อโลชา - Husky farm – LENIN NUCLEAR ICEBREAKER - ล่าแสงเหนือ

วันที่ 5

เมอร์มังส์ - มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ – ถนนอารบัต

วันที่ 6

IZMAILOVO MARKET – เนินเขาสแปร์โรว์ - อิสระช้อปปิ้งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA -  ท่าอากาศยาน โดโมเดเดโว   

วันที่ 7

ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ

Flights
OMAN AIR
Departure Flight: WY818 BKK – MCT / WY181 MCT – DME (09.15-12.35 / 14.55-19.55)
Arrival Flight: WY182 BKK – MCT / WY815 MCT – BKK (14.55-19.55 / 09.05 – 17.45)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 59,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 59,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 59,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 12,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 25,000
ที่ว่าง
25
Period
04 - 10 Feb 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email