เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
23 - 29 Dec 2019 7D5N TG812 RUSSIA ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มังส์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน5คืน Thai Airways 69,900 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
TG812 RUSSIA ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มังส์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน5คืน
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์

วันที่ 2

กรุงมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต– ละครสัตว์        

วันที่ 3

มอสโคว์ – เมอร์มังส์ – กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ                                                   

วันที่ 4

Husky farm – ช้อปปิ้ง Local Market – สนามบินเมอร์มังส์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

วันที่ 5

พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช -พระราชวังแคทเธอรีน -โบสถ์แห่งหยดเลือด - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค                                                                                                    

วันที่ 6

Saspan train – กรุงมอสโคว์- อิสระช้อปปิ้งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA

วันที่ 7

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Flights
Thai Airways
Departure Flight: TG974 BKK-DME (14.00-19.45 )
Arrival Flight: TG975 DME-BKK (22.05-11.10+1)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 69,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 69,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 69,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 12,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 25,000
ที่ว่าง
0
Period
23 - 29 Dec 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email