เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
25 Nov - 02 Dec 2019 8D6N KC912 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมอร์มังส์ มอสโคว์ 8วัน6คืน Air Astana 69,900 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
KC912 รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมอร์มังส์ มอสโคว์ 8วัน6คืน
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี (คาซัคสถาน) – ท่าอากาศยานปูลโกโว (เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก )                                                                                          

วันที่ 2

พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช–ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์- มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้

วันที่ 3

พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ- พระราชวังแคทเธอรีน – Outlet Village Pulkovo

วันที่ 4

เซ็นต์ ปีเตอร์สเบิร์ก – เมอร์มังส์(บินภายใน) – กิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ 

วันที่ 5

Alyosha Monument – สนามบินเมอร์มานสค์ (บินภายใน)-กรุงมอสโก– สแปร์โรว์ฮิลส์

วันที่ 6

กรุงมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ -จัตุรัสแดง -วิหารเซนต์บาซิล– สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ –ถนนอารบัต -ชมการแสดงละครสัตว์ 

วันที่ 7

IZMAILOVO MARKET  - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว – ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี (เปลี่ยนเครื่อง) 

วันที่ 8

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

Flights
Air Astana
Departure Flight: KC932 / KC276 (10.15-16.35 /13.50-21.05)
Arrival Flight: KC135 / KC931 (18.15 -20.40 / 01.10-08.55)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 69,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 69,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 69,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 12,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 25,000
ที่ว่าง
24
Period
25 Nov - 02 Dec 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
16 - 21 Nov 2019 6D4N KC911 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6วัน4คืน Air Astana 42,888 Full
30 Nov - 05 Dec 2019 6D4N KC911 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6วัน4คืน Air Astana 43,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
06 - 12 Nov 2019 7D5N TG812 RUSSIA ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มังส์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน5คืน Thai Airways 69,900 > 65,900 Available
20 - 26 Nov 2019 7D5N TG812 RUSSIA ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มังส์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน5คืน Thai Airways 69,900 Full
27 Nov - 03 Dec 2019 7D5N TG812 RUSSIA ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เมอร์มังส์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน5คืน Thai Airways 69,900 > 65,900 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ