เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
20 - 25 Jul 2019 6D4N KC911 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6วัน4คืน Air Astana 44,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
KC911 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6วัน4คืน
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี - สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์                                                                                                        

วันที่ 2

กรุงมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ -จัตุรัสแดง -วิหารเซนต์บาซิล– สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ –ถนนอารบัต -ชมการแสดงละครสัตว์                              

วันที่ 3

มอสโคว์ – Sapsan train – พระราชวังแคทเธอรีน – Outlet Village Pulkovo

วันที่ 4

พิพิธภัณฑ์แอร์มิทาช -พระราชวังแคทเธอรีน -โบสถ์แห่งหยดเลือด – มหาวิหารเซนต์แซค

วันที่ 5

ท่าอากาศยานปูลโกโว– ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมาตี (เปลี่ยนเครื่อง)             

วันที่ 6

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Flights
Air Astana
Departure Flight: KC932 BKK-ALA / KC875 ALA- SVO (10.15-16.25 / 19.15-21.00)
Arrival Flight: KC154 LED-ALA / KC931 ALA-BKK (11.50-19.45 / 01.05-05.55)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 44,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 44,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 44,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 12,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 25,000
ที่ว่าง
20
Period
20 - 25 Jul 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
10 - 15 Jul 2019 6D3N EY801 Russia Super Moscow>>> รัสเซีย มอสโคว์ 6D3N Etihad Airways 38,888 Full
24 - 29 Jul 2019 6D3N EY801 Russia Super Moscow>>> รัสเซีย มอสโคว์ 6D3N Etihad Airways 38,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ