เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
24 - 29 Jul 2019 6D3N EY801 Russia Super Moscow>>> รัสเซีย มอสโคว์ 6D3N Etihad Airways 38,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EY801 Russia Super Moscow>>> รัสเซีย มอสโคว์ 6D3N
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชิติอาบูดาบี

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชิติอาบูดาบี -ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์  - จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – อนุสรณ์สถานเลนิน – ห้างสรรพสินค้ากุม –สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต

วันที่ 3

เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด - โบสถ์อัสสัมชัญ โฮลีทรินิตี้ - IZMAILOVO MARKET

วันที่ 4

พระราชวังเครมลิน  - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่  - เนินเขาสแปร์โรว์ – มหาวิทยาลัยมอสโคว์ – อิสระช้อปปิ้งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA

วันที่ 5

ท่าอากาศยาน โดโมเดเดโว กรุงมอสโคว์ - สนามบินนานาชาติอาบูดาบี

วันที่ 6

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Flights
Etihad Airways
Departure Flight: EY401 BKK-AUH / EY068 DME-AUH (20.10-00.05+1 / 12.30-18.55)
Arrival Flight: EY065 AUH-DME / EY402 AUH-BKK (02.40-07.20 / 21.40-06.45+1)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 38,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 38,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 38,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 12,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 19,444
มัดจำ 15,000
ที่ว่าง
0
Period
24 - 29 Jul 2019
Download
  • แบนเนอร์
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์