เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
26 Jun - 01 Jul 2019 6D3N EY801 Russia Super Moscow>>> รัสเซีย มอสโคว์ 6D3N Etihad Airways 36,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
19 - 25 Jun 2019 7D5N TG202 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 5คืน Thai Airways 55,900 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
TG202 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 5คืน
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์

วันที่ 2

กรุงมอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต

วันที่ 3

มอสโคว์ – Sapsan train – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค

วันที่ 4

พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ– พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ

วันที่ 5

พระราชวังแคทเธอรีน – Sapsan train – มอสโคว์

วันที่ 6

มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ – OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA

วันที่ 7

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Flights
Thai Airways
Departure Flight: TG974 BKK-DME (10.50-17.10)
Arrival Flight: TG975 DME-BKK (18.40-07.30+1)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 55,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 55,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 55,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 12,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 20,000
ที่ว่าง
0
Period
19 - 25 Jun 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo