เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
05 - 11 Jun 2019 7D5N TG202 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 5คืน Thai Airways 55,900 Full
19 - 25 Jun 2019 7D5N TG202 รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 5คืน Thai Airways 55,900 Waitlist
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ