เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
21 - 28 Apr 2020 8D5N TG995 GRAND ITALY >> ROME VATICAN FLORENCE MILAN 8D5N THAI AIRWAYS 42,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
TG995 GRAND ITALY >> ROME VATICAN FLORENCE MILAN 8D5N
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี – นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม – จัตุรัสโรมัน – บันไดสเปน – เมืองเซียนา

วันที่ 3

เมืองเซียนา – ฟลอเรนซ์ – เขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์ – เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า  

วันที่ 4

ลาสเปเซีย – ชิงเกว แตร์เร – ริโอแมก จิโอเร่ – มานาโรล่า – เลแวนโต้

วันที่ 5

เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – โบสถ์เซนต์มาร์ก – พระราชวังดอจส์ – McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet  – เมืองเวโรนา 

วันที่ 6

เวโรน่า – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – พระบรมมหาราชวังแห่งมิลาน – Galleria Vittorio Emanuele II 

วันที่ 7

มิลาน – เมืองโคโม่ – ทะเลสาบโคโม่ – สนามบินมัลเพนซา มิลาน  

วันที่ 8

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

Flights
THAI AIRWAYS
Departure Flight: TG944 // BKK-FCO (00.20-06.50)
Arrival Flight: TG941 // MXP-BKK (14.05-05.55)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 42,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 42,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 42,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 12,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 0
มัดจำ 25,000
ที่ว่าง
31
Period
21 - 28 Apr 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email