เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
22 - 28 Oct 2019 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 42,900 > 39,900 > 42,900 Full
29 Oct - 04 Nov 2019 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 39,900 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ