เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
09 - 15 Oct 2019 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 42,900 Available
15 - 21 Oct 2019 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 39,900 Available
22 - 28 Oct 2019 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 42,900 Available
29 Oct - 04 Nov 2019 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 39,900 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 2

สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี – นครวาติกัน – กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม – จัตุรัสโรมัน – น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน – เมืองซีน่า

วันที่ 3

เมืองซีน่า - เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า - เมืองปราโต้  

วันที่ 4

เมืองโบโลญญ่า – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส 

วันที่ 5

เมสเตร – Noventa di Piave Designer Outlet – มิลาน

วันที่ 6

กัสเตลโล สฟอร์เซสโก – มหาวิหารแห่งมิลาน – โรงละครลาสกาล่า – เมืองโคโม่ – ทะเลสาบโคโม่ - มิลาน

วันที่ 7

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

Flights
QATAR AIRWAYS
Departure Flight: QR833 BKK-DOH // QR115 DOH- FCO (20.45-23.55 // 02.00-06.55)
Arrival Flight: QR118 MXP-DOH // QR832 DOH-BKK (22.55-05.35+1 // 08.15-19.00)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 42,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 42,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 42,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 12,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 25,000
ที่ว่าง
25
Period
09 - 15 Oct 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo