เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
26 Sep - 02 Oct 2019 7D4N TG713 GRAND ITALY VATICAN ROME FLORENCE GENOA MILAN 7D4N THAI AIRWAYS 45,900 > 39,900 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
TG713 GRAND ITALY VATICAN ROME FLORENCE GENOA MILAN 7D4N
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี – โคลอสเซี่ยม – จัตุรัสโรมัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน -ฟลอเรนซ์

วันที่ 3

เขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์ – เมืองปิซ่า - จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี - หอเอนปิซ่า - เมือง ลาสเปเซีย

วันที่ 4

ลาสเปเซีย – ชิงเกว แตร์เร - ริโอแมก จิโอเร่ – มานาโรล่า – เลแวนโต้ - เมืองเจนัว

วันที่ 5

เจนัว – McArtthurGlen Outlet - มิลาน - มหาวิหารแห่งมิลาน – โรงละครลาสกาล่า – เมสเตร

วันที่ 6

ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเพนซา

วันที่ 7

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Flights
THAI AIRWAYS
Departure Flight: TG944 (00.20 - 06.50)
Arrival Flight: TG941 (14.05 - 05.55+1)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 45,900 > 39,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 45,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 45,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 12,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 22,950
มัดจำ 20,000
ที่ว่าง
0
Period
26 Sep - 02 Oct 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์