เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
17 - 23 Aug 2019 7D4N TG713 GRAND ITALY VATICAN ROME FLORENCE GENOA MILAN 7D4N THAI AIRWAYS 45,900 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
TG713 GRAND ITALY VATICAN ROME FLORENCE GENOA MILAN 7D4N
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี – โคลอสเซี่ยม – จัตุรัสโรมัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน -ฟลอเรนซ์

วันที่ 3

เขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์ – เมืองปิซ่า - จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี - หอเอนปิซ่า - เมือง ลาสเปเซีย

วันที่ 4

ลาสเปเซีย – ชิงเกว แตร์เร - ริโอแมก จิโอเร่ – มานาโรล่า – เลแวนโต้ - เมืองเจนัว

วันที่ 5

เจนัว – McArtthurGlen Outlet - มิลาน - มหาวิหารแห่งมิลาน – โรงละครลาสกาล่า – เมสเตร

วันที่ 6

ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเพนซา

วันที่ 7

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Flights
THAI AIRWAYS
Departure Flight: TG944 (00.20 - 06.50)
Arrival Flight: TG941 (14.05 - 05.55+1)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 45,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 45,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 45,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 12,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 22,950
มัดจำ 20,000
ที่ว่าง
25
Period
17 - 23 Aug 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo