เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
23 - 30 Jun 2019 8D5N TG113 GRAND ITALY ROME VATICAN FLORENCE PISA VENICE MILAN 8D 5N THAI AIRWAYS 49,900 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
TG113 GRAND ITALY ROME VATICAN FLORENCE PISA VENICE MILAN 8D 5N
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี - นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม – จัตุรัสโรมัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ฟลอเรนซ์

วันที่ 3

เขตเมืองเก่าฟลอเรนซ์ – เมืองปิซ่า - จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี - หอเอนปิซ่า - เมือง ลาสเปเซีย

วันที่ 4

ลาสเปเซีย – ชิงเกว แตร์เร - ริโอแมก จิโอเร่ – มานาโรล่า – เลแวนโต้ - เมืองเวโรน่า

วันที่ 5

เวโรน่า - ท่าเรือตรอนเคตโต้ - เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค – โบสถ์เซนต์มาร์ก – Noventa di Piave Designer Outlet

วันที่ 6

มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน - แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล - สนามบินมิลาโน มัลเพนซา

วันที่ 7

ท่าอากาศยานมิลาโน มัลเพนซา

วันที่ 8

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Flights
THAI AIRWAYS
Departure Flight: TG944 (00.01 - 06.00)
Arrival Flight: TG941 (13.05 - 05.55+1)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 49,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 49,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 49,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 12,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 20,000
ที่ว่าง
0
Period
23 - 30 Jun 2019
Download
  • แบนเนอร์
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo