เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
03 - 11 Mar 2020 9D6N TG994 EUROPE LOVE LOVE ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N THAI AIRWAYS 49,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
TG994 EUROPE LOVE LOVE ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N
Program Detail
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

วันที่ 2

สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี - นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม – ประตูชัยคอนสแตนติน -  จัตุรัสโรมัน – น้ำพุเทรวี่ – ปิซ่า

วันที่ 3

เมืองปิซ่า – หอเอนปิซ่า – จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี – เมืองโบโลญญ่า – จัตุรัสมัจโจเล่ – จัตุรัสมัจโจเล่ – เมสเตร

วันที่ 4

เมสเตร – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค – มิลาน  -  มหาวิหารดูโอโม่ - Galerie Victor Emmanuel

วันที่ 5

แองเกลเบิร์ก – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น - Lion Monument - สะพานไม้ชาเปล-ทะเลสาบลูเซิร์น - ช็อปปิ้งย่าน  Old Town 

วันที่ 6

กรุงเบิร์น -  Clock Tower -  Einstein House – บ่อหมีสีน้ำตาล- Town Hall – เมืองดิจอง       

วันที่ 7

ดิจง – กรุงปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – หอไอเฟล – ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ – ประตูชัย

วันที่ 8

ท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล  เดอ โกลล์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 9

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

Flights
THAI AIRWAYS
Departure Flight: TG944 // BKK-FCO (00.10-06.00)
Arrival Flight: TG931 // CDG-BKK (12.30 - 06.00)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 49,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 49,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 49,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 13,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 24,944
มัดจำ 25,000
ที่ว่าง
0
Period
03 - 11 Mar 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
05 - 13 Mar 2020 9D6N QR211 SPECIAL ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 49,900 Full
12 - 20 Mar 2020 9D6N QR211 SPECIAL ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 49,900 Full
19 - 27 Mar 2020 9D6N QR211 SPECIAL ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 49,900 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
05 - 13 Mar 2020 9D6N QR210 ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 54,900 Full
12 - 20 Mar 2020 9D6N QR210 ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 55,900 Full
19 - 27 Mar 2020 9D6N QR210 ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 55,900 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ