เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
31 Oct - 08 Nov 2019 9D6N QR211 SPECIAL ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 49,900 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
24 Oct - 01 Nov 2019 9D6N QR210 ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 55,900 Full
31 Oct - 08 Nov 2019 9D6N QR210 ITALY SWITZERLAND FRANCE 9D6N QATAR AIRWAYS 55,900 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ