เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
18 - 26 Aug 2019 9D6N TG711 อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน THAI AIRWAYS 59,900 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
TG711 อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน
Program Detail
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

วันที่ 2

สนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี อิตาลี - นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – กรุงโรม – โคลอสเซี่ยม – ประตูชัยคอนสแตนติน -  จัตุรัสโรมัน – น้ำพุเทรวี่ – ปิซ่า

วันที่ 3

เมืองปิซ่า - จัตุรัสกัมโป เดย์ มิราโกลี – หอเอนปิซ่า-เมืองเวนิส-ท่าเรือตรอนเคตโต้ - จัตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์เซนต์มาร์ก - เมือง เมสเตร

วันที่ 4

เมสเตร – มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน - แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล

วันที่ 5

ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น – ชมสิงโตหินแกะสลัก – ชมสะพานไม้ชาเปล - เมืองดิฌง

วันที่ 6

ดิฌง –  La Vallee Village Outlet  – ปารีส

วันที่ 7

ปารีส -หอไอเฟล –  จัตุรัสคองคอร์ด– ล่องเรือบาโตมุช - ช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ 

วันที่ 8

ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกลล์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วันที่ 9

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

Flights
THAI AIRWAYS
Departure Flight: TG944 BKK-FCO (00.20-06.50)
Arrival Flight: TG931 CDG-BKK (13.40-05.55 )
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 59,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 59,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 59,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 12,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 20,000
ที่ว่าง
22
Period
18 - 26 Aug 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo