เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
18 - 26 Aug 2019 9D6N TG711 อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน THAI AIRWAYS 59,900 Available
10 - 18 Sep 2019 9D6N TG711 อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส 9วัน 6คืน THAI AIRWAYS 59,900 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ