เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
31 Oct - 07 Nov 2019 8D5N EY752 ITALY SWITZERLAND 8D5N ETIHAD AIRWAYS 39,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EY752 ITALY SWITZERLAND 8D5N
Program Detail
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

วันที่ 2

ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา ประเทศอิตาลี – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค   โบสถ์เซนต์มาร์ก – สะพานริอัลโต 

วันที่ 3

เวโรน่า – โรงละครโรมันกลางแจ้ง – บ้านจูเลียต – กรุงมิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – Santa Maria Delle Grazie – แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – Scalo Milano Outlet

วันที่ 4

เมืองทาซ – เซอร์แมท – เมืองมองเทรอซ์  

วันที่ 5

กรุงเบิร์น – เมืองอินเทอร์ลาเคิน - เมืองลูเซิร์น – ชมสิงโตหินแกะสลัก – ชมสะพานไม้ชาเปล   

วันที่ 6

เมืองซุก-ล่องเรือทะเลสาบซุก - น้ำตกไรน์  - เมืองซูริค

วันที่ 7

เมืองซูริค – ท่าอากาศยานซูริค – ท่าอากาศยานอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่ 8

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Flights
ETIHAD AIRWAYS
Departure Flight: EY401 BKK-AUH / EY081 AUH-MXP (20.10-00.10+1 /02.45-06.40+1)
Arrival Flight: EY074 ZRH-AUH / EY402 AUH-BKK (10.00-19.10 /21.35-07.10+1)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 39,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 39,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 39,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 12,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 15,000
มัดจำ 25,000
ที่ว่าง
0
Period
31 Oct - 07 Nov 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email