เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
07 - 14 Mar 2020 8D5N CX884 ITALY SWITZERLAND 8D5N Cathay pacific 46,888 Available
25 Mar - 01 Apr 2020 8D5N CX884 ITALY SWITZERLAND 8D5N Cathay pacific 46,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ