เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
31 Oct - 07 Nov 2019 8D5N EY752 ITALY SWITZERLAND 8D5N ETIHAD AIRWAYS 39,888 Full
28 Nov - 05 Dec 2019 8D5N EY752 ITALY SWITZERLAND 8D5N ETIHAD AIRWAYS 39,888 Waitlist
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ