เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
26 May - 02 Jun 2019 8D5N TG113 GRAND ITALY ROME VATICAN FLORENCE PISA VENICE MILAN 8D 5N THAI AIRWAYS 49,900 Full
23 - 30 Jun 2019 8D5N TG113 GRAND ITALY ROME VATICAN FLORENCE PISA VENICE MILAN 8D 5N THAI AIRWAYS 49,900 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ