เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
26 May - 02 Jun 2020 8D5N TG995 GRAND ITALY >> ROME VATICAN FLORENCE MILAN 8D5N THAI AIRWAYS 42,888 Available
09 - 16 Jun 2020 8D5N TG995 GRAND ITALY >> ROME VATICAN FLORENCE MILAN 8D5N THAI AIRWAYS 39,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ