เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
21 - 28 Apr 2020 8D5N TG995 GRAND ITALY >> ROME VATICAN FLORENCE MILAN 8D5N THAI AIRWAYS 42,888 Full
12 - 19 May 2020 8D5N TG995 GRAND ITALY >> ROME VATICAN FLORENCE MILAN 8D5N THAI AIRWAYS 41,888 Available
26 May - 02 Jun 2020 8D5N TG995 GRAND ITALY >> ROME VATICAN FLORENCE MILAN 8D5N THAI AIRWAYS 42,888 Available
09 - 16 Jun 2020 8D5N TG995 GRAND ITALY >> ROME VATICAN FLORENCE MILAN 8D5N THAI AIRWAYS 39,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
14 - 20 Feb 2020 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 39,900 Available
05 - 11 Mar 2020 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 39,900 Available
19 - 25 Mar 2020 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 39,900 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ