เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
09 - 15 Oct 2019 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 42,900 Available
15 - 21 Oct 2019 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 39,900 Available
22 - 28 Oct 2019 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 42,900 Available
29 Oct - 04 Nov 2019 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 39,900 Available
12 - 18 Nov 2019 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 39,900 Available
19 - 25 Nov 2019 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 39,900 Available
26 Nov - 02 Dec 2019 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 39,900 Available
05 - 11 Dec 2019 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 42,900 Available
14 - 20 Feb 2020 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 39,900 Available
05 - 11 Mar 2020 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 39,900 Available
19 - 25 Mar 2020 7D4N QR209 MONO ITALY >> ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N QATAR AIRWAYS 39,900 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
17 - 23 Aug 2019 7D4N TG713 GRAND ITALY VATICAN ROME FLORENCE GENOA MILAN 7D4N THAI AIRWAYS 45,900 > 39,900 Available
26 Sep - 02 Oct 2019 7D4N TG713 GRAND ITALY VATICAN ROME FLORENCE GENOA MILAN 7D4N THAI AIRWAYS 45,900 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ