เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
25 Feb - 04 Mar 2020 9D6N QR902 SCANDINAVIA FINLAND SWEDEN NORWAY DENMARK 9D6N QATAR AIRWAYS 65,900 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
QR902 SCANDINAVIA FINLAND SWEDEN NORWAY DENMARK 9D6N
Program Detail
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  – ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์

วันที่ 2

ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ – เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์ ) –จัตุรัสเซเนท – โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ  มหาวิหารอุสเพนสกี้ ออร์ธอดอกซ – มาร์เกตสแควร์ – เรือ Silja (พักบนเรือ)

วันที่ 3

เมืองสต็อคโฮล์ม  ประเทศสวีเดน – City Hall – ย่านเมืองเก่า – จัตุรัสกุสตาฟ อดอฟท์ – ถนน(Drottninggatan)

วันที่ 4

เมืองสต็อคโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – เออเรบลู (สวีเดน) – เมืองคาลสตัท

วันที่ 5

เมืองคาลสตัท  -  เมืองออสโล (นอร์เวย์ ) – อุทยานฟรอกเนอร์ - ลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น

วันที่ 6

ออสโล (นอร์เวย์ ) –  พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ  - ย่านคาร์ลโจฮันสตรีท  - ล่องเรือ DFDS

วันที่ 7

โคเปนเฮเกน(เดนมาร์ก) – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก

วันที่ 8

ท่าเรือนูฮาวน์ - ท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน

วันที่ 9

ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Flights
QATAR AIRWAYS
Departure Flight: QR839 BKK-DOH / QR303 DOH-HEL (21.05-00.05+1 / 02.00-07.55)
Arrival Flight: QR164 CPH-DOH / QR832 DOH-BKK (22.35-05.50+1 / 08.00-19.00)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 65,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 65,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 65,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 12,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 32,950
มัดจำ 30,000
ที่ว่าง
0
Period
25 Feb - 04 Mar 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email