เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
03 - 09 Mar 2020 7D4N TG992 GRAND SWISS 7 วัน 4 คืน THAI AIRWAYS 45,888 Available
17 - 23 Mar 2020 7D4N TG992 GRAND SWISS 7 วัน 4 คืน THAI AIRWAYS 45,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
TG992 GRAND SWISS 7 วัน 4 คืน
Program Detail
วันที่
วันที่ 1

กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน– น้ำตกไรน์ –กรุงเบิร์น – เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม้ – Red Cross Building and Palais des Nations   

วันที่ 3

ชาวาน เดอ โบกิส – Aubonne Outlet – เมืองโลซาน – เมืองเวเว่ย์ – เมืองมองเทรอซ์ – ทาซ

วันที่ 4

ทาซ – เซอร์แมท – อินเทอร์ลาเคิน – แองเกิลเบิร์ก

วันที่ 5

แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น – เมืองกลาทท์บรูกจ์

วันที่ 6

 เมืองกลาทท์บรูกจ์ – สนามบินซูริค

วันที่ 7

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        

Flights
THAI AIRWAYS
Departure Flight: TG920 BKK-ZRH (00.35-06.55)
Arrival Flight: TG971 ZRH-BKK (13.15-06.10)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 45,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 45,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 45,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 12,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 22,944
มัดจำ 25,000
ที่ว่าง
31
Period
03 - 09 Mar 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email