เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
21 - 27 Aug 2019 7D4N TG714 WoW SWISS 7D4N Thai Airways 52,900 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
TG714 WoW SWISS 7D4N
Program Detail
วันที่ 1

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

สุวรรรณภูมิ – ท่าอากาศยานซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน– น้ำตกไรน์ –กรุงเบิร์น – เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม้ – Red Cross Building and Palais des Nations

วันที่ 3

ชาวาน เดอ โบกิส - Aubonne Outlet – เมืองโลซาน – เมืองเวเว่ย์ – เมืองมองเทรอซ์ – ทาซ

วันที่ 4

ทาซ - เซอร์แมท – อินเทอร์ลาเคิน - แองเกิลเบิร์ก

วันที่ 5

แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น – เมืองกลาทท์บรูกจ์

วันที่ 6

เมืองกลาทท์บรูกจ์ – สนามบินซูริค

วันที่ 7

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Flights
Thai Airways
Departure Flight: TG970 BKK-ZRH (01.05-07.50)
Arrival Flight: TG971 ZRH-BKK (13.30-05.30)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 52,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 52,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 52,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 12,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 26,450
มัดจำ 20,000
ที่ว่าง
25
Period
21 - 27 Aug 2019
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo