เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
25 - 31 Jul 2019 7D4N EY802 MONO SWISS 7D4N Etihad Airways 49,900 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
EY802 MONO SWISS 7D4N
Program Detail
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

ท่าอากาศยานซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน– น้ำตกไรน์ – กรุงเบิร์น – เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม้ – วิหารเซนต์ปิแอร์

วันที่ 3

เมืองเจนีวา - Aubonne Oulet - เมืองโลซาน – เมืองเวเวย์ -รูปปั้น Chaplin Statue - เมืองมองเทรอซ์ - เมืองทาซ

วันที่ 4

ทาซ - เซอร์แมท – อินเทอร์ลาเคิน - แองเกิลเบิร์ก

วันที่ 5

แองเกลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น – เมืองกลาทท์บรูกจ์

วันที่ 6

เมืองกลาทท์บรูกจ์ – สนามบินซูริค

วันที่ 7

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Flights
Etihad Airways
Departure Flight: EY401 BKK-AUH / EY073 AUH-ZRH (20.45-00.10+1 / 02.20-06.45)
Arrival Flight: EY074 ZRH-AUH / EY402 AUH-BKK (11.30-19.40 / 21.35-07.10+1)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 49,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 49,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 49,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 12,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 24,950
มัดจำ 20,000
ที่ว่าง
0
Period
25 - 31 Jul 2019
Download
  • แบนเนอร์
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์