เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
27 Jun - 03 Jul 2019 7D4N EY802 MONO SWISS 7D4N Etihad Airways 49,900 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ