เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
16 - 22 Jun 2020 7D4N TG992 GRAND SWISS 7 วัน 4 คืน THAI AIRWAYS 47,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ