เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
03 - 09 Mar 2020 7D4N TG992 GRAND SWISS 7 วัน 4 คืน THAI AIRWAYS 45,888 Full
17 - 23 Mar 2020 7D4N TG992 GRAND SWISS 7 วัน 4 คืน THAI AIRWAYS 45,888 Full
05 - 11 May 2020 7D4N TG992 GRAND SWISS 7 วัน 4 คืน THAI AIRWAYS 45,888 Full
19 - 25 May 2020 7D4N TG992 GRAND SWISS 7 วัน 4 คืน THAI AIRWAYS 47,888 Full
02 - 08 Jun 2020 7D4N TG992 GRAND SWISS 7 วัน 4 คืน THAI AIRWAYS 47,888 Available
16 - 22 Jun 2020 7D4N TG992 GRAND SWISS 7 วัน 4 คืน THAI AIRWAYS 47,888 Waitlist
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ