เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
22 - 29 Mar 2020 8D5N QR213 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
QR213 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน
Program Detail
วันที่
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานโดฮา   

วันที่ 2

สนามบินมิวนิค – โฮเอินชวังเกา –ปราสาทนอยชวานชไตน์ – มิวนิค

วันที่ 3

มิวนิค – ซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – ฮัลล์สตัทท์ – Ceske Budejovice      

วันที่ 4

Ceske Budejovice – เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์

วันที่ 5

ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย  - ปราสาทบาติสลาว่า (ถ่ายรูปด้านนอก)

วันที่ 6

บราติสลาว่า – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเบส

วันที่ 7

บูดาเบส – สนามบิน Budapest Ferenc Liszt Airport 

วันที่ 8

ท่าอากาศยานโดฮา  –  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Flights
QATAR AIRWAYS
Departure Flight: QR833 BKK-DOH // QR059 DOH-MUC (19.35-23.15 // 02.15-06.40)
Arrival Flight: QR200 BUD-DOH // QR980 DOH-BKK (16.20-23.35 // 02.25-12.55)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 44,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 44,900
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 44,900
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 12,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 22,450
มัดจำ 25,000
ที่ว่าง
25
Period
22 - 29 Mar 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
12 - 18 Mar 2020 7D4N TG991 ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7วัน4คืน THAI AIRWAYS 37,888 Full
19 - 25 Mar 2020 7D4N TG991 ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7วัน4คืน THAI AIRWAYS 37,888 > 35,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
23 - 30 Mar 2020 8D5N TG993 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน THAI AIRWAYS 49,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
06 - 13 Mar 2020 8D5N QR208 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 Full
20 - 27 Mar 2020 8D5N QR208 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ