เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
22 - 29 Mar 2020 8D5N QR213 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
12 - 18 Mar 2020 7D4N TG991 ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7วัน4คืน THAI AIRWAYS 37,888 Full
19 - 25 Mar 2020 7D4N TG991 ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7วัน4คืน THAI AIRWAYS 37,888 > 35,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
23 - 30 Mar 2020 8D5N TG993 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน THAI AIRWAYS 49,888 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Available

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
TG993 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน
Program Detail
วันที่
วันที่ 1

กรุงเทพฯ   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

วันที่ 2

ท่าอากาศยานมิวนิค – เมืองมิวนิค – พระราชวังเรสซิเนซ์มิวนิค – โบถส์ St.Peter’s Church-จัตุรัสมาเรียน – อิงกอลสตาดท์ วิลเลจ เอ้าท์เลท   

วันที่ 3

มิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ -  ซาลซ์บูร์ก -  อินส์บรูค 

วันที่ 4

ซาลซ์บูร์ก – อินส์บรุค – การ์มิช – พาร์เทนไคร์เช่น – ฟุสเซ่น

วันที่ 5

ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ทะเลสาบทิทิเซ่ – Donausechingen

วันที่ 6

Donaueschingen - เมืองซอฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ - เมืองซุก  - แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น 

วันที่ 7

ท่าอากาศยานซูริค 

วันที่ 8

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

Flights
THAI AIRWAYS
Departure Flight: TG924 BKK-MUC (00.50 – 06.45)
Arrival Flight: TG971 ZRH-BKK (13.15 – 06.10+1)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 49,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 49,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 49,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 15,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 25,000
มัดจำ 25,000
ที่ว่าง
9
Period
23 - 30 Mar 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
06 - 13 Mar 2020 8D5N QR208 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 Full
20 - 27 Mar 2020 8D5N QR208 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ