เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
06 - 12 Feb 2020 7D4N TG991 ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7วัน4คืน THAI AIRWAYS 35,888 Full
20 - 26 Feb 2020 7D4N TG991 ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7วัน4คืน THAI AIRWAYS 36,888 Available
27 Feb - 04 Mar 2020 7D4N TG991 ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7วัน4คืน THAI AIRWAYS 37,888 Waitlist
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
10 - 17 Feb 2020 8D5N TG993 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน THAI AIRWAYS 49,888 > 45,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
TG993 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน
Program Detail
วันที่
วันที่ 1

กรุงเทพฯ   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

วันที่ 2

ท่าอากาศยานมิวนิค – เมืองมิวนิค – พระราชวังเรสซิเนซ์มิวนิค – โบถส์ St.Peter’s Church-จัตุรัสมาเรียน – อิงกอลสตาดท์ วิลเลจ เอ้าท์เลท   

วันที่ 3

มิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ -  ซาลซ์บูร์ก -  อินส์บรูค 

วันที่ 4

ซาลซ์บูร์ก – อินส์บรุค – การ์มิช – พาร์เทนไคร์เช่น – ฟุสเซ่น

วันที่ 5

ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ทะเลสาบทิทิเซ่ – Donausechingen

วันที่ 6

Donaueschingen - เมืองซอฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ - เมืองซุก  - แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น 

วันที่ 7

ท่าอากาศยานซูริค 

วันที่ 8

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

Flights
THAI AIRWAYS
Departure Flight: TG924 BKK-MUC (00.50 – 06.45)
Arrival Flight: TG971 ZRH-BKK (13.15 – 06.10+1)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 49,888 > 45,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 49,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 49,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 15,000
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 25,000
มัดจำ 25,000
ที่ว่าง
0
Period
10 - 17 Feb 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
13 - 20 Feb 2020 8D5N QR208 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 > 41,900 Available
20 - 27 Feb 2020 8D5N QR208 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 > 41,900 Available
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ