เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
20 - 26 Feb 2020 7D4N TG991 ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7วัน4คืน THAI AIRWAYS 36,888 Full
27 Feb - 04 Mar 2020 7D4N TG991 ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7วัน4คืน THAI AIRWAYS 37,888 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ

Program Information Full

ติดต่อ ItravelsCenter เพื่อสมัครสมาชิกและจองโปรแกรม
Program
TG991 ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7วัน4คืน
Program Detail
วันที่
วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลซ์บูร์ก -สวนมิราเบล

วันที่ 3

 เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ- กรุงปราก(เช็ค)

วันที่ 4

ปราสาทปราก – กรุงบราติสลาว่า (สโลวาเกีย)  – ปราสาทบราติสลาว่า

วันที่ 5

เวียนนา (ออสเตรีย) - Designer Outlet Parndorf – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวัง Hofburg- มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น - ถนนคาร์เนอร์สตรีท 

วันที่ 6

ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา

วันที่ 7

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Flights
THAI AIRWAYS
Departure Flight: TG936 BKK-VIE (01.30-07.00)
Arrival Flight: TG937 VIE-BKK (13.30-05.20)
Price
ประเภท ราคา (บาท)
ราคาผู้ใหญ่ 36,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) 36,888
เด็กอายุ 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) 36,888
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) 0
พักเดี่ยว 12,500
ทารก (อายุ 0-2 ปี) 18,444
มัดจำ 25,000
ที่ว่าง
0
Period
20 - 26 Feb 2020
Download
  • แบนเนอร์ photo
  • ใบนัดหมายการเดินทางติดต่อฝ่ายขาย
  • โปรแกรมทัวร์ photo photo
  • ส่งโปรแกรมทัวร์ email
เดินทาง วัน โปรแกรม สายการบิน ราคา สถานะ
20 - 27 Feb 2020 8D5N QR208 EAST EUROPE 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน 5คืน QATAR AIRWAYS 44,900 > 41,900 Full
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ